Sub
kultury

Reklama

Subkultury

Pragnieniem człowieka od jego najmłodszych lat jest akceptacja środowiska w jakim żyje i funkcjonuje. Te potrzeby do pewnego jego wieku zaspokaja rodzina i szkoła, których głównym zadaniem jest przekazywanie różnych wzorców postępowań i zachowań, nauczenie dziecka funkcjonowania w grupach społecznych, budowa poczucia własnej wartości. W raz ze wstępowaniem w okres dojrzewania wzrasta potrzeba akceptacji i odrębności od środowiska, w którym się wzrasta. Zaczyna narastać sprzeciw wobec dotychczasowym autorytetom i wzorom, rodzina staje się powodem konfliktów i niezrozumienia. To właśnie w wieku około trzynastu-czternastu lat dziecko wchodzi w okres buntu, jego poglądy nabierają ram, a swoją odrębność często zaczynają podkreślać swoim strojem. Ale w tej inność również potrzebują akceptacji stąd częste wstępowanie młodzieży do różnych subkultur i kontrkultur. przynależność do grupy

Subkultury młodzieżowe dają poszukującemu swojego JA młodemu człowiekowi potrzebne mu w tym trudnym okresie wsparcie i obcowanie z rówieśnikami myślącymi podobnie jak on. W zależności od środowiska, w którym się wychowali i warstwy społecznej z jakiej się wywodzą wybierają określone subkultury i przejmują ich zachowania. Przeważnie ludzie z tak zwanych dobrych domów, którym nigdy nie brakowało pieniędzy wstępują do organizacji nie wyznającej żadnej „ciężkiej” ideologii, a celem ich życia jest po prostu dobra zabawa. Subkultury o sprecyzowanych poglądach i zapatrywaniach na świat zawsze pojawiały się w miejscach gdzie ludzie czuli się odsunięci na margines społeczeństwa, a ich dzieci widząc życie swoich rodziców zaczynali głośno buntować się przeciw zastanemu światu.

Przykładem takiej subkultury są na pewno punk-rocowcy o lewicowych poglądach czy anarchiści odrzucający wszelka kontrolę państwa nad ich życiem. Oczywiście nie można uogólniać, że dziecko robotników na pewno będzie punkiem, a adwokatów skejtem. Młodzież przejmuje ich zachowania i styl ubierania, czując się wtedy kimś wyróżniającym się z tłumu, a zarazem akceptowanym przez ludzi dla nich ważnych. Duży wpływ na wybór danej subkultury oprócz środowiska rodzinnego i kolegów ze szkoły ma gust muzyczny nastolatka. Każda subkultura narastała wokół zespołów, które w swoich utworach potrafiły zawrzeć problemy i poglądy jakie dane środowisko wypowiadało.